top of page
maranta-roślinnik-łódź

regulamin sklepu
roślinnik on-line

regulamin sklepu roślinnik on-line

POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin określa ogólne warunki zamawiania produktów w sklepie internetowym roślinnik (zwanym dalej roślinnikiem on-line) umieszczonym na stronie internetowej www.roslinnik.pl/sklep

 

właścicielem roślinnika on-line jest:

Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska

ul. Piotrkowska 232 lok.1, 90-360 Łódź

NIP: 5070096261

e-mail: kontakt@roślinnik.pl

telefon: +48 662 361 671

 

ceny na stronie sklepu roślinnik on-line wyrażone są w walucie PLN (polskiej) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, nie obejmują one kosztu dostawy, który jest usługą dodatkowo płatną w wysokości zależnej od wybranej od formy dostawy

roślinnik on-line zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, nie ma to wpływu na zamówienia złożone wcześniej

 

klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu roślinnik on-line 

przystępując do zamówienia produktów lub usług ze sklepu roślinnik on-line - klient dobrowolnie akceptuje treść niniejszego regulaminu

ZAMÓWIENIA

zamówienia w roślinniku on-line należy składać za pośrednictwem strony www.roslinnik.pl/sklep całodobowo przez 7 dni w tygodniu
 

dla stron wiążące są informacje w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej roślinnika on-line, m.in: cena, opis produktu i jego cechy charakterystyczne, termin, sposób i cena dostawy

 

składając zamówienie klient określa produkty, które chce kupić i przekazuje:

 1. niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe

 2. adres dostawy zamówionych produktów

 

zawarcie umowy między roślinnikiem on-line z klientem wchodzi w życie od momentu przyjęcia zamówienia przez roślinnik on-line po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za zamówienie lub zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie firmy Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska, o czym klient jest informowany w terminie do 24 h

umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem w języku polskim

 

zamówione produkty wysyłane są od 1 do 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówienie lub zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie firmy Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska, o czym klient informowany jest mailowo

 

roślinnik on-line zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówienie lub zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie firmy Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska lub w momencie skompletowania zamówionych produktów o czym klient jest informowany mailowo

 

roślinnik on-line zastrzega, że zdjęcia produktów mają charakter poglądowy - w przypadku roślin produkty mogą nieznacznie różnić się wymiarami - o ok. 15% oraz być różne od zdjęcia w zależności od partii w danej porze roku, wybarwienia i ilości liści 

 

zakres i warunki zamówień specjalnych każdorazowo są ustalane z klientem indywidualnie

PŁATNOŚCI

w sklepie roślinnik on-line obsługę płatności online świadczą: 

PayPal Holdings Inc. oraz Stripe Inc.

 

formy płatności dostępne w sklepie roślinnik on-line:

PayPal

karty płatnicze:

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

 • Visa

 • Visa Electron
   

w przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, roślinnik on-line dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której nastąpiła płatność za złożone zamówienie

WYSYŁKA

zamówienie złożone w sklepie roślinnik on-line wysyłane jest za pośrednictwem firm: InPost oraz DPD w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do środy

 

roślinnik on-line dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia produktów - w przypadku roślin - warstwą agrowłókniny oraz jednorazowym wkładem ogrzewającym, w przypadku produktów ceramicznych i pozostałych - tekturą falistą lub folią bąbelkową

do wysyłki produktów wykorzystywane są opakowania z recyklingu

wysyłka może zostać wstrzymana w przypadku znacznego obniżenia temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, realizacja wysyłki nastąpi w momencie ocieplenia

 

roślinnik on-line zastrzega, że brak odbioru paczki z zamówieniem skutkuje rezygnacją z zamówienia bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez klienta

w przypadku wyboru formy odbioru osobistego klient ma obowiązek odbioru zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o gotowości zamówienia do odbioru

za każdy kolejny dzień zwłoki obowiązuje dodatkowa opłata pielęgnacyjna w wysokości 10 zł brutto płatna na miejscu przy odbiorze

w przypadku braku odbioru zamówienia przez klienta w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru, zamówienie przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy

 

roślinnik on-line zastrzega, że w sytuacji, gdy wysyłka zamówienia w jednej paczce nie jest bezpieczna dla produktów (mogą one ulec zniszczeniu), roślinnik on-line może powiadomić klienta o konieczności rozłożenia wysyłki na kilka paczek i naliczyć za nie dodatkową opłatę - ustaloną na podstawie cennika wysyłek 


roślinnik on-line prowadzi sprzedaż i wysyłki na terenie Polski, w przypadku chęci zamówienia produktów za granicę należy skontaktować się indywidualnie poprzez e-mail: kontakt@roslinnik.pl

REKLAMACJE I ZWROTY

klientowi przysługuje możliwość reklamacji produktów na podstawie przepisów art.556 i nast. Kodeksu cywilnego, która stanowi o regulacji odpowiedzialności sprzedającego

w przypadku niezgodności zamówienia z umową, należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem roślinnik on-line poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: kontakt@roslinnik.pl 

zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer zamówienia, dokładny opis występującego problemu oraz dokumentację zdjęciową

roślinnik on-line ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji klienta

formą rozpatrzenia reklamacji może być:

 • propozycja obniżenia ceny zakupionych produktów

 • rabat na kolejne zakupy 

 • zwrot towaru i tym samym środków za zamówienie - w takiej sytuacji koszt dostawy zwrotnej ponosi roślinnik on-line

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w roślinnik on-line w terminie 14 dni od odbioru towaru bez podania przyczyny, o ile towar nie nosi śladów użytkowania, nie został uszkodzony lub zaniedbany

w tym celu należy złożyć oświadczenie mailowe na adres: kontakt@roslinnik.pl oraz zwrócić produkty z zamówienia do sklepu roślinnik on-line

oświadczenie zwrotu produktów powinno zawierać: numer zamówienia, nazwy i ilości zwracanych produktów, imię i nazwisko oraz numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków

koszt i odpowiedzialność w przypadku zwrotu produktów ponosi klient

roślinnik on-line zobowiązuje się do sprawdzenia stanu produktów poddanych zwrotowi w ciągu 2 dni roboczych i zwrotu środków w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

zwrot środków zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta

prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy roślin żywych

PRAWA AUTORSKIE

materiały dostępne na stronie www.roslinnik.pl oraz na jej podstronach i w sklepie roślinnik on-line są autorskie i przeznaczone jedynie dla firmy Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska

w ramach materiałów występują:

 • zdjęcia

 • filmy

 • opisy produktów, kategorii, usług

 • artykuły na blogu

 • identyfikacja wizualna marki, na którą składają się logotyp, paleta kolorów, fonty oraz stylistyka materiałów 

mogą one być prawnie chronione lub zastrzeżone, a ich bezprawne wykorzystanie będzie skutkowało koniecznością zapłaty określonej przez właściciela firmy Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska przez podmioty je wykorzystujące

 

wysyłając zdjęcia zawierające produkty z zamówienia złożonego w sklepie roślinnik on-line, klient oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na ich publikację we wszelkich kanałach komunikacji roślinnik on-line

OCHRONA PRYWATNOŚCI

administratorem danych osobowych klienta jest 

Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska

ul. Piotrkowska 232 lok.1, 90-360 Łódź

NIP: 5070096261

e-mail: kontakt@roślinnik.pl

telefon: +48 662 361 671

 

podane przez klienta przy zamówieniu produktów dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie realizacji i wysyłki zamówienia - ich poprawność jest niezbędna do realizacji umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera w przypadku wyrażenia stosownej zgody

 

pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych klienta zostały określone w polityce prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2024

roślinnik on-line zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, które wchodzą w życie każdorazowo w momencie publikacji ich na stronie sklepu roślinnik on-line

klient jest zobowiązany do weryfikacji postanowień regulaminu każdorazowo przed złożeniem zamówienia

w sytuacji kiedy zamówienie produktów jest w trakcie realizacji lub wysyłki, klienta obowiązuje regulamin aktualny na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia

 

dostępność informacji o produktach w sklepie roślinnik on-line nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia, a ich obecność w koszyku nie gwarantuje ich rezerwacji

 

w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

bottom of page